Bu Duayı Okudum Beni Aradı (Kesin Yöntem)

Dua etmek dinimizce de emredilen ve birçok sorundan kurtulmamızda da etkili olan dini bir ritüeldir. Yolculuğa çıkarken, sınava girerken ya da bir işe başlarken dualar okuyabiliriz. Her durum için farklı dualar okunmaktadır.

Sevgiliye kavuşma duası, sevgilinin geri dönmesi duaları da okunabilir (tabi ki dua isimleri bu şekilde değildir.) İnternet üzerinde yapılan aramalarda ve bazı sosyal medya ve forum platformlarında da denk gelmiş olabileceğiniz üzere “Bu duayı okudum beni aradı”, “hemen aratan dua”, “deli gibi özlemesi için dua” gibi yazılar bulunmaktadır.

Peki bu dualar gerçek mi? Bunlar hangi dualar? Nasıl okunmalı? Gibi soruların cevaplarına beraber bakalım.

Bu Duayı Okudum ve Beni Aradı

Bir dua okurken gerçekten kalben inanarak ve isteyerek okumanın etkili olacağı söylenir. İster sevgilinin geri gelmesi için dua isterseniz sevgilinin araması için dua okuyor olun, kalben okumalısınız. Sevgilinizin sizi araması için en etkili dua Hacet Duasıdır, aşağıda Hacet duasının okunuşunu bulabilirsiniz.

  • Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmül-kerîm.
  • Sübhâne rabbi’l-arşi’l-‘azîmi’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn.
  • Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin.
  • Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

Bu duayı okudum ve beni aradı şeklinde paylaşım yapanların okuduğu dua budur ve şüğhesiz işe yaramaktadır.

Sıradaki içeriğimiz: Komik Cuma Mesajları

Hemen Aratan Dua

Dua okumak Allah’a yakarıştır, yardım istemektir, varolan bir durumu daha da iyileştirme istemek veya gelecekle ilgili iyi şeyler dilemektir. Hemen aratan dua olarak yine Hacet Duası dargın ya da küs olan kişinin sizi hemen araması için etkili ve şüphesiz sonuca ulaştıracak duadır.

Bu Duayı Okudum Beni Aradı (Kesin Yöntem)

Deli Gibi Özlemesi İçin Dua

Sizden ayrılmış, sizi terk etmiş birinin size geri dönmesini, sizi özlemesini istemek gayet doğaldır. Bundan dolayı da deli gibi özlemesi için dua okuyabilirsiniz. Aşağıdaki duaları okuyarak sevdiğinizin sizi özlemesini sağlayabilirsiniz.

  • Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrahû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn. Nisâukum harsun lekum, fe’tû harsekum ennâ şi’tum ve kaddimû li enfusikum vettekûllâhe va’lemû ennekum mulâkûh, ve beşşiril mu’minîn.
  • Yes’elûneke anil hamri vel meysir, kul fîhimâ ismun kebîrun ve menâfiu lin nâsi, ve ismuhumâ ekberu min nef’ihimâ ve yes’elûneke mâzâ yunfikûn kulil afve, kezâlike yubeyyinullâhu lekumul âyâti leallekum tetefekkerûn.
  • Fîd dunyâ vel âhirah ve yes’elûneke anil yetâmâ kul ıslâhun lehum hayr ve in tuhâlitûhum fe ıhvânukum vallâhu ya’lemul mufside minel muslih ve lev şâallâhu le a’netekum innallâhe azîzun hakîm.

Meraklısına Fantezi Yapmak Dinen Caiz mi? içeriğimize yönlendirmek istiyoruz.

Hacet Duası

Hacet duası istek ve arzularınızı yerine getirmek için okuyacağınız güçlü dualardan birisidir. Kısa ve ezber bakımından kolay olan Hacet duası namaz kıldıktan sonra kabul için okunmaktadır. Aşağıda Hacet Duasının okunuşu ve anlamını bulabilirsiniz.

Bu Duayı Okudum Beni Aradı (Kesin Yöntem)

Hacet Duası Arapça Okunuşu

Arapçası; Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.”

Dilek Hacet Duası Türkçe Anlamı

Türkçe meali ise şu şekilde “Halim ve Kerim olan Allah”tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş”ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah”a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”

5/5 - (1 vote)

Karadut, kullanıcılarına SEO, teknoloji ve trend konularda bilgiler sunmayı hedefleyen ve uzun süredir içerik üreticiliği yapan toplu bir ekipten oluşur. Üretilen içeriklerin tamamı özgün ve kullanıcı odaklıdır.

Yorum yapın

1