Moğollar Neden Türkleri Sevmez?

Moğollar neden Türkleri sevmez hakkında verilebilecek cevap oldukça basittir. Stratejik ve siyasi ilişkiler kayaklı yaşanan durumlar bulunur. Moğollar tarafından gerçekleştirilen istilalarda Türkler oldukça zarar görmüştür. Gerçekleştirilen istilalar sonrasında Türk boylarının göç etmek zorunda kaldığı bilinir.

Moğollar tarafından alınan vergiler, fakirlik yaşanması ve sürekli bir karışıklık içinde olunması Türklerin, Moğol baskısından sıkılmasına ve baskıya uğramasına yol açmıştır. Tüm bu olumsuz durumlar Türklerin göç etmesine yol açmıştır.

Moğollar Türk Ailesinden mi?

Osmanlı Devleti gibi Moğollar da siyasi bir birliktir. Moğolların Türk olduğunu iddia etmek tam anlamıyla doğru değildir. Türk oldukları gibi kesin ifadeler bulunmasa da Moğol idaresi altında Türk boylarının yaşadığı bilinir.

Moğollar ve Türkler aynı boydan geldikleri iddiaları ile sık şekilde karşılaşır. Yapılan birçok araştırma bu konu üzerinedir. Moğollara bakıldığı zaman inandıkları ve benimsedikleri dinler Şamanizm ve Budizm’dir. Moğollar, İslamiyet ile 14. yüzyılın ortalarında tanışmıştır.

İlginizi çekebilir: Biraların alkol oranları

Moğollar ve Türkler Akraba mı?

Türklerin ve Moğolların kökenleri aynı boya ait olan etnisitelerdir. Etnisite; dil, din, ırk, ulus, soy ve kültür gibi özelliklerin benzer yanlarının bir araya getirilmesi sonucunda tespit edilen bir kavramdır. Oldukça geçmiş yıllara bakıldığı zaman aynı köklere sahip olsalar da tarihin tozlu sayfalarında çok sık bir şekilde karşı karşıya geldikleri bilinir.

Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve aynı zamanda ilk Kağanı’dır, onun için Moğol komutan ve hükümdarı demek mümkündür. Kaynaklara göre Cengiz Han Türk kabul edilir. Çinliler tarafından da Türk olarak kabul edilen Cengiz Han, Kök Türklerin soyundan gelir. Cengiz Han ismi Moğol kökenli bir isimdir.

Cengiz Han’ın Türk olması ile ilgili dayanaklara hem Türk hem de Çin kaynaklarından ulaşmak mümkündür. Cengiz Han’ın fiziksel olarak görünüşü Çin kaynaklarında yazar. Uzun boylu, kumral saçlı, beyaz tenli ve gözleri yeşil olan Cengiz Han, tam olarak Gök Türk kağanlarının tariflerine uyar.

Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan Cengiz Han’ın Türk olduğu bilindiği için Moğollar neden Türkleri sevmez sorusu kafa karışıklığına yol açar.

Moğol ve Türk Savaşı

Moğollar ve Türkler arasında yaşanan savaşların asıl nedeni siyasi sebeplerdir. Moğolların tarihine bakıldığı zaman en güçlü oldukları zamanlar Cengiz Han’ın başta olduğu dönemlerdir. Cengiz Han’ın hükümdarlığında olan Moğol İmparatorluğu’nun Asya kıtasından büyük bir kısmında toprağa sahip olduğu bilinir.

Moğol ve Türkler arasında geçen savaşlar daha çok Moğolların Türkleri istila etmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Yapılan istilaların asıl sebebi; Moğolların daha fazla güce ve toprağa sahip olmak istemesidir.

1243 yılında gerçekleştirilen Kösedağ Savaşı, Moğollar ve Türkler arasında yaşanmıştır. Savaş sonrasında Moğol istilaları başlamıştır. Moğollar ve Türkler arasından gerçekleşen savaştan sonra yaşanan istilalar dışında tarihte bir bilgi yer almaz. İstilalara bakıldığında güç üstünlüğünün Moğollarda olduğu görülür.

Wikipedia kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%9Follar

Moğolların Türkler Hakkındaki Düşünceleri Neler?

Moğollar ve Türkler arasındaki ilişkilerin temelini büyük oranda siyaset oluşturur. Bahsi geçen dönemlerde söz konusu gücün hakimi Moğollardır. Asya kıtasının oldukça büyük bir kısmının hakimi Moğollar olarak bilinir. Sahip olunan gücün getirdiği ağır vergiler ve yoksulluk gibi sorunlar göçlere yol açmıştır.

Moğollar neden Türkleri sevmez hakkında verilen cevapların temeli tamamen Moğolların daha fazla toprağa sahip olma istekleridir. Moğolların Türklerin topraklarını istila etmesi ve üstlerinde baskı kurması iki taraf arasında sürtüşmelere yol açmıştır.

Sıradaki içeriğimiz: Yakın izleme süreci nedir

Söz edilen Moğol istilalarından dolayı Moğolların, Türkler hakkında olumlu tutumları olmadığını söylemek mümkün hale gelir.

5/5 - (1 vote)

Karadut, kullanıcılarına SEO, teknoloji ve trend konularda bilgiler sunmayı hedefleyen ve uzun süredir içerik üreticiliği yapan toplu bir ekipten oluşur. Üretilen içeriklerin tamamı özgün ve kullanıcı odaklıdır.

Yorum yapın

1