Asençe Ne Demek? (Doğru Cevap)

Bozkurt destanı 2. Söyleyiş bölümünde karşımıza çıkan “Asençe”, Destanda yer alan “Aasena” boyuna hakanlık eden yiğidin adıdır. Peki günümüzde asençe ne demek?

Günümüzde yöreden yöreye göre ve hangi alanlarda kullanıldığına bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Genel olarak kullanılan anlamları sevinç, neşe, rahatlık, dirlik, olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bazı yörelerde beklenti, olumlu düşünmek anlamlarına da karşılık gelmektedir. Orta Asya Türk ülkelerinin bazılarında kaygı, bunaltı, sıkıntı olarak kullanılan asençe bazı bölgelerde ise sıkıntıdan kurtulmak anlamında da kullanılabilmektedir. Orta Asya Türklerinden gelen asençe kelimesi yine geldiği bölgenin Gök Tanrı inancını da baz alarak çoğunlukla doğa ile insanın uyumuna atfedilmiştir.

Alakalı içeriğimiz: Yıldızı Yüksek İsimler

Anlamsal olarak olumsuz düşüncelerin de atfedildiği Asençe kelimesi genelde daha yararlı, yapıcı, faydalı anlamlarda kullanılmaktadır. Bölgeden bölgeye, yöreden yöreye farklılık gösterebilen bu kelimeyi kullanacağınız yere göre anlamlandırmak gerekir. Kullanıldığı bölgeye göre gerçek anlamda kültürün bir parçası olan bu kelime binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Asençe Ne Demek?

Günümüzde evrimleşmiş olarak kullanılan ve Latincede “asensio” olarak kullanılan Asençe kelimesi latince manası ile “övmek” ve “cesaretlendirmek” anlamlarını taşımaktadır. Orta Asya destanlarında yiğitlere ad olarak atfedilen asençe kelimesi, Çin, Hindistan’da da Budizm gibi dinlerde ruhsal inanış, doğa ile uyum gibi farklı manalarda da kullanılmıştır.

Asençe Ne Demek? (Doğru Cevap)

Asençe, iç dünyamız ve sosyal yaşantımızı kişisel düşüncelerden arı bir şekilde, öznel yargılarımızdan arınarak idrak etmemizi sağlayan üst bilinçsel durumu ifade eder.

İçerisinde bulunduğumuz bu üst bilinç hali, maddi ve manevi dünyanın engin varoluşunda bilinçsel farkındalığımızı sürekli geliştirmemizi ve görülemeyeni görmemizi sağlar.

Orta Asya inançlarında Assençe, öz kişiliğimize erişmemizi böylelikle sakin ve esenlik içerisinde, çevremizin farkında olarak, kendimize ve doğaya saygılı bir yaşam sürebilmemizin anahtarı olarak ifade edilir. Asençe bilinç düzeyinde olmak, yaşadığımız zamanın bilincinde olarak vereceğimiz kararlarda hem akılcı hem duygularımızı kullanabileceğimiz anlamına gelmektedir.

Asençe İsmi Ne Demek?

Birçok kültür ve inanışta kullanılan “Asençe” kelimesi, İspanyol kültüründe de kullanılmaktadır. İspanya kültüründe kısaca hayat tarzı olarak ifade edilmektedir. Daha derine girilecek olursa, burada kullanılan yaşam tarzı terimi, asençe ile birlikte düşünsel ve görsel hayatımızda yani maddi ve manevi evrenimizde tüm hareket ve düşüncelerimizin bir uyum içerisinde olduğu durumu tanımlamaktadır. Tıpkı diğer birçok kültürde olduğu gibi İspanyol kültüründe de olumlu anlam taşıyan asençe, hayatımızda yaptığımız ya da düşündüğümüz her şeyin uyum içerisinde olduğu ve bunları bir dengeye yerleştirmemiz gerektiği anlamına da gelmektedir.

Sıradaki içeriğimiz: Erkek Kanka Telefona Nasıl Kaydedilir?

Asençe İsmi Hala Kullanılıyor Mu?

Başta da söylediğimiz gibi Asençe ismi eski Türk Devletlerinde yaygın olarak kullanılmış ve genellikle kahramanlık, iyilik ve güç anlamlarında kullanılmıştır. Hala Orta Asya Türk ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bunun yanında Çin, Hindistan ve bazı Latin ülkelerinde de köken olarak kullanımı mevcuttur. Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi İspanya ve benzer kültüre sahip ülkelerde de heybet, yücelik ve kudret anlamlarını taşıyan isim olarak kullanılmaktadır.

Asençe İsmi Kız Mı? Erkek Mi?

Bozkurt destanında Asena Kağanlığına lider olarak seçilen kahramanın adı Asençe olarak aktarılmakta ve buradan kahramanın erkek olduğunu anlamaktayız. Günümüzde halen Orta Asya ve Çin de erkek çocuklara ad olarak verilmektedir.

Asence isminin cinsiyeti hakkında bazı spekülasyonlar var. Kız mı erkek mi? İsimler genellikle geleneksel cinsiyet çizgilerini bulanıklaştırdığı için bunu söylemek zor olabilir. Ancak biraz araştırma ve keşifle, Asence’nin tipik olarak eril veya dişil bir isim olarak kabul edilip edilmediğini kesin olarak öğrenebilirsiniz.

5/5 - (1 vote)

Karadut, kullanıcılarına SEO, teknoloji ve trend konularda bilgiler sunmayı hedefleyen ve uzun süredir içerik üreticiliği yapan toplu bir ekipten oluşur. Üretilen içeriklerin tamamı özgün ve kullanıcı odaklıdır.

Yorum yapın

2